Výnimočná patentovaná zmes aktivovaných bezlepkových obilnín, orechov, semienok, ovocia goji a vlákniny psyllium. Je aktivovaná, bezlepková, zásaditá, naturálna - 100% RAW. Kompletný zdroj informácii o HRYZKE je na www.hryzka.sk. Jednoducho povedané výživné, chutné a zdravé raňajky pre celú rodinu.

Pri použití zľavového kódu TNJK01 budeš mať pri každom nákupe HRYZKY cez e-shop zľavu 5%. Je časovo neobmedzený a platí aj pre opakované nákupy. Pri objednávke je potrebné zadať kód do kolonky "Uplatniť zľavový kód" a kliknúť na tlačidlo "Prepočítať".do e-shopu  

Fyzikálne o šírení elektromagnetického žiarenia

Autor: Petrík Dátum: 23.7.2015 Zobrazenia: 845 x

Predošlé dva články (tu a tu) vyvolali búrlivú, ale podnetnú diskusiu. Vynorilo sa aj množstvo zaujímavých otázok, niektoré boli vyvolané aj tým, že som nedostatočne popísal zákonitosti pri šírení elektromagnetických vĺn. V tomto článku na chvíľu zabudnime na úvahy o možnej škodlivosti EMŽ, pozrime sa na to len z výkonového hľadiska.

Vlnová dĺžka vs. rozmery objektov

V prvom rade je potrebné ozrejmiť vzťahy medzi vlnovou dĺžkou a energiou absorbovanou objektami, cez ktoré vlna prechádza. V jednoduchosti sa to dá zhrnúť nasledovne - na interakciu s vlnami konkrétnej vlnovej dĺžky sú potrebné objekty s rozmermi blízkymi tejto dĺžke. Pozrime sa na nasledovný obrázok:

=útlm elektromagnetického žiarenia pri rôznych vlnových dĺžkach
Vlny musia prejsť povedzme stenou domu. Krátke vlnové dĺžky stihnú v šírke steny kmitnúť mnohokrát a preto jej odovzdajú veľkú časť svojej energie. Na druhú stranu sa dostane len malý zlomok výkonu. Pri dĺžkach vlny podobných šírke steny je útlm menší, ale stále badateľný. Naproti tomu dlhé vlny, oproti ktorým je šírka steny malá až zanedbateľná, prejdú touto stenou prakticky bez toho, aby stratili na výkone. Pre porovnanie z reálneho života - klasické FM rádio má dĺžku vlny okolo 3 m, takže keď berieme do úvahy zhruba 20 cm hrubú stenu, tak je to ten spodný prípad na obrázku. WiFi má okolo 12,5 cm, takže prostredný prípad. Satelitné vysielanie má okolo 2,5 cm - horný prípad. Preto klasické rádio chytíte aj v pivnici, WiFi maximálne tak cez jednu-dve steny a satelitnú anténu musíte mať na streche s priamou viditeľnosťou na družicu.

Pokles výkonu so vzdialenosťou

Elektromagnetické žiarenie sa šíri vo voľnom priestore v podobe guľovej plochy - vzduch môžeme v tomto prípade považovať za voľný priestor. To znamená, že výkon žiarenia je akoby rozložený na povrchu tejto gule. Povrch však narastá úmerne druhej mocnine polomeru gule - zrejmejšie to bude z obrázku:

=šírenie elektromagnetického žiarenia v podobe guľovej plochy
Čierny nákres ukazuje šírenie v reze, vo vzdialenosti 1 jednotky dĺžky, 2 jednotiek a 3 jednotiek od vysielača. Modrou sú znázornené príslušné guľové plochy, na ktorých je výkon rozložený. Polomer druhej gule je len 2-krát väčší ako polomer prvej, jej povrch je však 4-krát taký veľký. Polomer tretej je 3-krát väčší, ale povrch je väčší 9-krát.

To znamená, že aj vyžiarený výkon je rovnomerne rozložený na povrchu gule a tým pádom je hustota toku energie čoraz nižšia. Túto závislosť vyjadruje Poytingov vektor S = P/4*Π*r2 [W/m2]. P je vyžarovaný výkon, Π je 3,1415926536... a r je polomer gule čiže vzdialenosť od vysielača. Výsledkom je hodnota, ktorá udáva, aký výkon EMŽ prechádza cez jeden meter štvorcový plochy.

šírenie elektromagnetického žiarenia v podobe guľovej plochy
Modrý kosoštvorec má stále rovnakú plochu - môžeme vidieť, že čím je guľová plocha väčšia, tým menšia časť celkovej energie ním prechádza. A pripomínam, že tento pokles je nepriamo úmerný druhej mocnine vzdialenosti - t. j. ak vzdialenosť narastie 10 krát, výkon poklesne 100 krát.

Rozdiel medzi prijímačom a vysielačom

Prijímač EMŽ pomocou antény iba prijíma mizivé percento z vysielačom vyžiareného výkonu. Tieto energie sú tak malé, že sú potrebné zosilňovacie obvody, ktoré signál musia zosilniť tisíce až milióny krát, aby vôbec bol použiteľný. Napríklad obyčajné FM rádio:

hustota toku energie pri FM rádiu
Hustota toku energie je veľmi malá (0,000 004 W/m2), aj napriek vysokému výkonu vysielača samotného (20 000 W). Rádioprijímač sám o sebe nevysiela nič. Naproti tomu, keď komunikuje mobilný telefón so základňovou stanicou alebo notebook s routrom, telefón aj notebook aktívne vysielajú EMŽ.

Mobil a základňová stanica:
hustota toku energie pri mobilnom telefóne
Je vidieť rádové rozdiely v hustote energetického toku. Pri mobile sa môže zdať hodnota 9,5 W/m2 oproti 0,3 W vyžarovaného výkonu nemožná, ale je to spôsobené tým, že povrch gule ešte nemá ani meter štvorcový, takže v podieli to vychádza. Aj napriek väčšiemu výkonu základňovej stanice je výsledný tok energie státisíce-krát menší ako z mobilu pri uchu.

Teraz notebook a router:
hustota toku energie pri WiFi
Opäť môžeme vidieť stonásobný rozdiel v energetických tokoch. Samozrejme vyžarované výkony aj vzdialenosti sa môžu líšiť, obrázky sú len demonštratívne. Sami si však ľahko môžete vypočítať hodnoty pre iné vstupné parametre a uvidíte, že výkony budú vždy neporovnateľne vyššie pri zariadeniach s nízkym vyžarovaním v tesnej blízkosti ako silných vysielačoch v diaľke.

Vyžarovaný výkon [W]:
Vzdialenosť [m]:


Toľko k vysvetleniu fyzikálnej podstaty šírenia EMŽ. Teraz ešte v stručnosti otázky, ktoré padli v diskusii:

  • Je nejaký rozdiel v kanáloch WiFi, sú horšie a lepšie? - Z hľadiska šírenia a prieniku predmetmi je to takmer jedno, trochu väčší rozdiel bude medzi WiFi v pásme 2,4 GHz a 5 GHz. Ale stále je to veľmi podobné, pretože vlnové dĺžky sú podobné rozmerom ľudského tela.
  • V paneláku od suseda z WiFiny mám silnejší signál ako z môjho routra, tak načo si WiFi budem vypínať. - Aj tak je najpodstatnejšie to, čo vyžaruje notebook samotný, ktorý máme pri sebe. Hodnoty od routrov sú obyčajne nižšie, pretože sú od nás ďalej - 10-krát väčšia vzdialenosť, 100-krát menšia hustota energie. Samozrejme súhlasím, ak má sused router na opačnej strane steny, ako máme hlavu pri spaní, tak je to dosť blbé ... To, že notebook ukazuje silnejší signál od suseda znamená, že zo susedovho routra prijíma silnejší signál. Hodnoty výkonovej hustoty v mieste, kde práve sedíte vy, môžu byť povedzme 0,000 4 W/m2 od Vás a 0,000 7 W/m2 od suseda. Ale to, čo vysiela Váš notebook, a je pritom jedno, s ktorým routrom práve komunikuje, môže byť 0,04 W/m2.

Petrík
Komentáre:
24-12-2015 10:23

Podľa V Y H L Á Š K Y Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. apríla 1993 o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami elektromagnetického poľa je norma nad 300 MHz v bežnom pracovnom prostredí po prepočtoch približne 3,5 W/m2. Pri wifi a bežných vzdialenostiach sa bavíme približne o 1/100 z tejto hodnoty.
24-12-2015 10:26

Je tu možnosť, že mi dačo ušlo (zo školy sme už dávno preč :) ), ale hodnoty wifi a podobných vecí podľa mňa vôbec nedosahujú nejaké hraničné hodnoty, ktoré by mohli poškodiť zdravie.
Informovať ma o nových komentároch
© 2020 by Janurky - Peter Janura, Katarína Janurová